Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.ohnostroje-cbs.cz,který provozuje společnost:

CBS pyro, s.r.o. (IČ: 06945287) se sídlem Dukelská třída čp.1128, 50401 Nový Bydžov. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka č.41346.

Všeobecná ustanovení blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

1) Vymezení pojmů

dodavatel/prodávající: CBS pyro, s.r.o. IČ : 06945287 Dukelská třída 1128,50401 Nový Bydžov

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva - kupní smlouva při nákupu v internetovém obchodě se uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas.

Objednávky zboží

 • Vzhledem k povaze prodávaného zboží může v obchodě nakupovat pouze osoba starší 18-ti let u nákupu pyrotechniky kategorie 2 (F2) a starší 21-ti let u nákupu zábavné pyrotechniky kategorie 3 (F3) a kategorie P1, T1.
 • Zákazník bere na vědomí, že se uvedením nesprávných údajů, vyžadovaných pro objednávání zboží nebo jejich zkreslením, vystavuje možnosti poškození dobrého jména prodávajícího, jeho uvedení v omyl, a případného možného trestního stíhání.
 • Zákazník může objednávat zboží nonstop z pohodlí domova prostřednictvím e –shopu, telefonem, e-mailem, osobně nebo písemně.
 • Podmínkou pro podání objednávky je zadání fakturačních údajů (případně údajů pro doručení zboží) kupujícího. Kupující se tímto zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé.
 • Podáním objednávky stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určeném.
 • Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím v místě uvedeném v objednávce nebo k tomu určeném nebo prostřednictvím přepravce.
 • Daňový doklad (faktura) bude přiložen u objednaného zboží v papírové podobě, nebo bude zaslán elektronicky na e-mail kupujícího.
 • Uvedené ceny v e-shopu jsou aktuální a včetně DPH 21%

Pokud Vám nepřijde potvrzení o přijetí objednávky, kontaktujte nás prosím.

Provozní doba PO - Pá 8 – 12 13 - 17 hod.

Tel.: +420 725 521 223, E-mail: info@ohnostroje-cbs.cz   info@zbrane-ohnostroje.cz

2) Dodací podmínky

Viz. samostatné dodací podmínky.

3) Záruka

Na výrobky je poskytována záruka, jejíž délka je uvedena společně s dnem prodeje na záručním listě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo závady vzniklé nevhodným zacházením vybočujícím popisu v návodu k obsluze.

4) Nepřijmutí / nepřevzetí zásilky

V případě nepřijmutí nebo nepřevzetí zásilky kupujícím již odeslaného objednaného zboží od přepravní služby je kupující povinen uhradit prodávajícímu neprodleně poplatek ve výši 300,- Kč. Tento poplatek bude použit na pokrytí nákladů prodávajícího spojených se zasláním zboží (vystavení dokladů, balné, poštovné, odvoz na poštu atd.). Poplatek bude odečten od již zaplacené částky za objednané zboží.

5) Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme poslední dodávku zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení, a to buď dopisem na adresu dodavatele uvedenou výše, nebo pomocí internetové korespondence na e-mail  info@ohnostroje-cbs.cz , info@zbrane-ohnostroje.cz

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6) Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od kupujícího obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. V žádném případě mu tím nevzniknou další náklady. S vrácením platby dodavatel počká do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

6.1) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám kupující oznámí, že odstupuje od této smlouvy, zašle kupující zpět nebo jej předá na adrese prodávajícího, která je uvedená výše. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

6.2) Náklady spojené s převzetím

Kupující ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží.

6.3) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7) Storno objednávky

Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující je oprávněn zrušit objednávku nebo její část do 2 hodin po odeslání objednávky. Oznámení o zrušení objednávky zašle kupující na e-mailovou adresu prodávajícího: info@ohnostroje-cbs.cz, info@zbrane-ohnostroje.cz.

8) Ochrana osobních dat

Tento odstavec je řešen asamostatně v dokumentu: Zásady ochrany osobních údajů.

9) Reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je prodejna prodávajícího na adrese: Dukelská třída 1128, 504 01 Nový Bydžov. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice.

 • Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat zásilku. Kontrolou se rozumí zjištění neporušenosti obalu, mechanické či jiné poškození obalu zásilky a zboží a též úplnost dodaného zboží dle dodacího listu.
 • V případě škod vzniklých přepravou má kupující právo zásilku nepřevzít.
 • Na pozdější reklamace týkající se poškození či neúplnosti zboží uplatňované po převzetí zásilky od dodavatelské firmy nebude brán zřetel.
 • Vzhledem k návodu na každém výrobku je kupující povinen selhaný výrobek zlikvidovat postupem uvedeným v návodu a není tedy možné reklamovat použitý selhaný výrobek.

10) Evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

11) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnírnu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, IČO 00020869, internetová adresa https://www.coi.cz, bližší informace naleznete rovněž na internetových stránkách https://adr.coi.cz. https://adr.coi.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů a je určena pro řešení spotřebitelských sporů (tzv. ADR). U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs

Při nákupu nad 3000 Kč DOPRAVA ZDARMA
Najdete nás i na MALL.CZ

Aktuality

22.09.2022 - ZAVŘENO

ZAVŘENO

Detail novinky

12.07.2022 - RŮŽOVÉ DÝMOVNICE!

RŮŽOVÉ DÝMOVNICE!

Detail novinky

02.06.2022 - KONFETOVÉ BATERIE

KONFETOVÉ BATERIE

Detail novinky

24.05.2022 - VZDUCHOVKY FULL POWER

VZDUCHOVKY FULL POWER

Detail novinky
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Copyright 2022 CBS PYRO s.r.o. | Zásady ochrany osobních údajů | Nastavení cookies

Nastavení cookies na této stránce

X

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie. Dále můžete vidět seznam souborů cookie, které jsou přiřazeny ke každé z kategorií a podrobné informace v prohlášení o souborech cookie.

Technické cookies

Analytické cookies

Marketingové cookies

Vážíme si Vašeho soukromí, a proto potřebujeme Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.

Facebook